Stichting

Doel

Het toegankelijk maken van de Matthäuspassion van J.S. Bach en andere soortgelijke muziek voor en door jongeren, met behulp van passende teksten in de Nederlandse taal, vocale en instrumentale muziek en multimedia beelden, uitvoering door beroeps- en amateur artiesten, onder meer in kerken, scholen en openbare ruimten door samenwerking met kerkgenootschappen, scholen, koren, orkesten en andere maatschappelijke organisaties

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Jonge Matteüs bestaat uit vier leden:

  • Pieter Lugtigheid (voorzitter)
  • Willem Hendrik Claassen (secretaris)
  • Lambertus Jacobus Veenendaal (penningmeester)
  • Harry Kragt (bestuurder)

Stichting De JongeMatteüs (81121601)

Kamer van Koophandel, 09 december 2020 - 08:59

KvK-nummer 81121601

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevensworden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aande deur.

Rechtspersoon

RSIN

861940763

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire naam

Stichting De Jonge Matteüs

Statutaire zetel

Delft

Bezoekadres

Van Almondestraat 25, 2614EW Delft

Telefoonnummer

0152144574

E-mailadres

whclaassen@planet.nl

Eerste inschrijvinghandelsregister

08-12-2020

Datum akte van oprichting

07-12-2020==================================================

BELONINGSBELEID van het bestuur DJM

Conform art 7, par 5 van de Statuten is het beloningsbeleid van het Bestuur als volgt:

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

===============================================================

Beleidsplan De Jonge Matteüs

Het doel van de Stichting De Jonge Matteüs is jongeren te boeien voor het verhaal en de muziek van Bach’s Mattheüs Passion, en andere soortgelijke muziek. De stichting is in december 2019 opgericht. Het beleid van het bestuur is erop gericht dit doel te bereiken door uitvoering van een aangepaste versie van de Matteüs Passion. Daartoe is de tekst vertaald in het Nederlands op een wijze die de jeugd aanspreekt. De muziek, vooral de koralen zijn intact gebleven, maar de vertellingen zijn ingekort en zullen in het Nederlands worden voorgedragen door acteurs.

Het plan is om een eerste uitvoering te geven op 10 april 2022. Als locatie is gekozen voor de Oude Kerk te Delft. Er is een dirigent die een klein koor met enkele solisten heeft samengesteld. Voorts is een regisseur gevraagd om voor de combinatie met acteurs als vertellers te zorgen. De inhoud van het lijdensverhaal heeft vele verbanden met eigentijdse morele en ethische vragen. Daartoe zijn er contacten gezocht met middelbare scholen in Delft. Er wordt gemikt op een gehoor van teenagers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar.

Het bestuur heeft een begroting opgesteld voor de kosten van acteurs, musici, dirigent, regisseur, gebruik van de Kerk e.d. die uitkomt op € 43,400. Daarvan is in juni 2021 een bedrag van € 7.400 gedekt door bijdragen en het restant zal door fondsenwerving worden opgevangen, die in juni 2021 van start gaat.