Pieter Lugtigheid voorzitter

werd in 1941 geboren in Deventer en groeide op in Den Haag. Van 1953

tot 1960: les van Jaap Stotijn op het Koninklijk Conservatorium, Den

Haag. Na het eindexamen Gymnasium raakte de hobo buiten beeld tot 1980. Alle aandacht moest worden besteed aan de invulling van het 25 jaar wijkpredikantschap in Holten en in Delft. Nu is hij met emeritaat. Zijn liefde voor het analyseren en beduscussiëren van bijbelteksten mondde niettemin uit in een proefschrift over Jesaja, wat hij verdedigdse aan de VU in 2010.  Wonende in Delft vond hij Hans Roerade, met wie hij

lessen volgde bij Jaap Stotijn en die vervolgens professioneel hoboïst

werd (Residentie Orkest). Hans adviseert Pieter nog steeds bij al zijn

muziekinitiatieven. En dat zijn er vele. Pieters andere liefde is

zingen. Instrumentale muziek en zang komen samen bij zijn werk als

organisator: in de Hofkerk in Delft organiseert Pieter jaarlijks een

cantate die tijdens de dienst wordt uitgevoerd. Met twee andere

hoboïsten richtte hij het projectorkest Con Passione op dat op aanvraag

koorbegeleidingen en andere projecten verzorgt. Het concert voor 2

hobo’s en orkest van Voormolen voerde hij uit samen met Harry Kragt in

het voorjaar van 2016 als solist met het Jeugd Symfonie Orkest

Rijnstreek, in 2017 in Delft met Consequenza en in Zoetermeer met het

Rijnland Symphonie orkest.Willem Claassen secretaris

is geboren in 1948 te Hapert (NB) in een groot gezin, waar iedereen eigenlijk als vanzelfsprekend muziek maakte. Vooral piano, maar ook orgel, viool, cello, fluit en ook zang. Zijn eerste ervaringen met de muziek waren op de piano. Op de lagere school volgde deelname aan de plaatselijke harmonie “Kunst Adelt “ op de tuba. Op de middelbare school in Eindhoven kreeg hij belangstelling voor de klarinet en nam hij les op de Eindhovense Muziekschool van onder meer Sjef Douwes, later 1e klarinettist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Van meet af aan speelde hij veel samen in kamermuziekverband thuis en op school, vooral klassieke muziek. Tijdens een jaar studie in de V.S. kwam hij in aanraking met jazz en volksmuziek, vooral als klarinettist in de Pep Band van het Hanover College, Indiana, ter begeleiding en aanmoediging van sport wedstrijden. Gedurende zijn werkzame leven in Rotterdam als advocaat en mediator heeft hij veel in kamermuziek ensembles meegespeeld. In een klarinettenkwartet is hij zich gaan toeleggen op de basklarinet, de cello in de klarinettenfamilie. Voorts speelt hij al jaren in een blaasquintet, vaak met piano. In een wat groter verband heeft hij meegespeeld in de Gran Partita van Mozart, een van de muzikale hoogtepunten voor blazers. Enige jaren geleden is zijn belangstelling gewekt voor de Klezmer muziek, nadat hij een optreden van de vermaarde klarinettist Giora Feidman had bijgewoond. Mede daardoor heeft hij samen met Pieter Lugtigheid de Delftse Klezmermuzikanten opgericht, een ensemble van 7 muzikanten


  Bart Veenendaal penningmeester

Is geboren in 1942 te Rotterdam.

Hoewel Bart geen directe verbinding heeft met de Mattheüs Passion en het hem nog altijd aan het hart gaat dat hij geen muziekinstrument bespeelt, kon hij het verzoek om deel te nemen aan het bestuur van DJM niet weigeren.

Zijn deskundigheden liggen op het terrein van de bedrijfseconomie, accountancy en fiscaliteit. Zij vormen een solide basis om het project financieel te begeleiden en tot een goed einde te brengen.Harry Kragt bestuurslid

Geboren in 1946 heeft hij reeds op jonge leeftijd de liefde voor de hobo ontwikkeld en daarna zo goed mogelijk proberen te behouden naast drukke werkzaamheden als gynaecoloog in Groningen, Leiden en Voorburg/Delft. Samen muziekmaken heeft hij geleerd in de schoolklas, harmoniekorps, schoolorkest, conservatoriumorkest, Mozart Ensemble, Drents Symphonieorkest, Zuidhollands Symphonie orkest en Leids Barok ensemble. Individuele muzieklessen werden gevolgd voor modern hobo, barokhobo en voor clavecimbel. Lessen voor barokhobo volgt hij thans bij Frank de Bruine en Yongcheon Shin. Hij speelt in (Broken) Consort Voorschoten, Consequenza Delft en vele andere kamermuziekgroepen in den Haag, Rijswijk en Delft. Hij is/was medeverantwoordelijk voor de organisatie van muziekevenementen in de Kloosterkerk te Den Haag. Tevens draagt hij ventwoordelijkheid voor het ensemble (Broken) Consort te Voorschoten, les Esprits Animaux en Scaramuccia te Den Haag (Stichting Nova Rhetorica)