meer uitleg door Pieter Lugtigheid

1. Wat is de doelgroep?

Antwoord: Wij hebben het oog op de jongere generatie, om die bekend te maken met het passieverhaal van Bach en de muziek in diens Mattheus Passion.

Daarom hebben wij een ver- cq hertaling gemaakt, maar door deze Nederlandse versie kunnen - denken wij - veelmeer mensen In aanraking komen met het werkelijke verhaal en de muziek van Bach, zoals het bedoeld is.

De Jonge Matteüs is gericht op de jongere generatie, maar zeker niet exclusief voor de jongere generatie.

Hij is dus bedoeld voor heel Delft, voor jong en oud!

2. Hoe wordt doelgroep bereikt?

Antwoord: Wij willen de doelgroep bereiken door publiciteit via:

- radio (interview via Radio Delft, zie bijlage De Jonge Matteüs interview Aat 2021-04-24.mp3), -via een trailer, -via het zoeken van verbinding met de Scholengemeenschappen

(met het Stanislas College aan het Westplantsoen is contact, en worden plannen gemaakt voor een zogenaamde pre-voorstelling voor de VWO leerlingen van klassen 3 en hoger;

met het CLD is de kans op aandacht voor De Jonge Matteüs toegenomen, sinds we contact hebben gelegd met één leraar wereldbeschouwing;

op het Grotius legden wij contact met de Vrije School (momenteel nog verbonden aan het Grotius; uitwerking van mogelijkheden tot contact is aanstaande;

medewerking van de koorschool Delft onder de leiding van dirigente Petra Weijers met 55 leerlingen is geregeld, want zij gaan meedoen in het project); -via de kerken, die ons de Oude Kerk ter beschikking hebben gesteld, en enthousiast dit project hebben omarmd.

3. Is alleen de uitvoer voor een (neem ik aan) brede doelgroep of ook deelname aan?

Antwoord: Aan het voorafgaande moet worden toegevoegd, dat steeds voor deze gesprekken het uitgangspunt van het Bestuur geweest is de vraag: hoe bereiken wij met dit verhaal en deze muziek de jongere generatie?

Daarop was het antwoord tweeledig: Dat moet gebeuren via de docenten (muziek, wereldbeschouwing, godsdienst, drama) en lessen (bijvoorbeeld analyse koraal, morele kompas) en dat moet door de jongeren zelf te betrekken bij de activiteiten.

-tv en krant (komend).

4. Gaan ze entree vragen?

Nee. Wellicht komt er wel een collecte na afloop.