Blogs-Verslagen

Waardevolle kontakten worden gelegd met het Christelijk Lyceum Delft en met het Stanislas College Delft. Het wordt mogelijk een 20 minuten durend fragment uit te voeren voor klassen van de onderbouw. Het aantal leerlingen is groot, zodat in shifts moet worden opgetreden op 6 april 2022.

De ruimtes worden geïnspecteerd in het Christelijk Lyceum Delft, 

en in het Stanislas College in Delft
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

December 2021: informatie wordt verder verspreid door Pieter.

“De Jonge Matteüs”

Het project De Jonge Matteüs is een moderne versie van de Mattheus Passion van Bach, dat we in het kader van de serie cantates in de Oude Kerk uitvoeren op Palmzondag 10 april in de namiddag onder leiding van Mark Tempelaars, waarbij een ieder hartelijk uitgenodigd is. Deze cantates staan immers nu zelfs al twintig jaar onder de supervisie van de Hofkerk. De uitvoering ervan is zelfs en jubileumconcert!

De gedachte om de Mattheus Passion te vertalen kwam bij mij op augustus 2019. ik had de bedoeling deze muziek door een vertaling dichter bij mij te brengen, en bij de bespreking ervan met Mark Tempelaars, de dirigent bleek, dat, wilden we jongeren ermee bereiken, dat een kortere versie gewenst was van een uur – dus zonder aria’s. Het is nu 1 en ½ uur geworden.

Het is nodig ons te verplaatsen in de manier waarop jongeren naar deze (klassieke) muziek kijken en luisteren. Heel vaak beleven zij het als “oude meuk”, een kostumdrama met oude zwartgeklede dames en heren, waar de betekenis van het Duits (wordt Duits nog gekozen op school?) totaal aan ze voorbijgaat. Dit is ons ook bevestigd door jongeren in diverse gesprekken.

Daarom hebben wij afgezien van de zangsolisten voor de rol van de evangelist, Jezus, Petrus, hogepriester etc. afgezien. Wij hebben dat vervangen door een Nederlandse vertelling uit te spreken door twee jonge acteurs. Daardoor komt het drama veel dichter bij ons. De vriendenkring rondom Jezus, die na het paasmaal geleidelijk verdampt. Daar is de vijandschap van de priesterelite, de daad van Judas en de heimelijke arrestatie s’nachts, de vlucht van alle leerlingen en de verloochening door de leerling met het hoogste woord, Petrus.

Al wil ik je nu niet kennen,

in mijn hart treur ik om jou.

Ik heb jou alleen gelaten,

toen het ging om echte trouw!

Ik verdoezel niet mijn daden,

maar weet toch: je geeft om mij.

Nu besef ik hoe ik faalde,

hoe mijn angsten mij bepaalden.

Tenslotte staat Jezus alleen. Het gaat erom dat al deze momenten, door de oude meester Bach op fantastische muziek gezet ook voelbaar worden in de Nederlandse vertaling. De 43 van de 68 delen (koralen en koordelen, die bij het verhaal horen) wordt door het koor eveneens in het Nederlands gezongen.

O mens, treur om het groot verdriet

waarom de Zoon zijn God verliet

en voor ons kwam op aarde.

Maria, jonge vrouw, gereed

om te ontvangen Isrels Heer,

die God voor ons bewaarde.

Aan doden gaf hij leven weer,

bij alle mensen zat hij neer,

om hun heil te verlangen,

tot hij dat ene offer bracht:

droeg voor ons kwaad de zware last,

daar aan het kruis gehangen.

De aandacht van jongeren voor dit project was daarmee nog lang niet verzekerd. Één van de docenten drukte dat zo uit: Jongeren bereik je via de docenten, en dat hebben we gedaan gedurende de maanden april tot nu toe. Inmiddels is daar een contact met de scholengemeenschappen uit gegroeid, en een voorbereiding op de uitvoering in de lessen en een try out in de aula’s van zowel het CLD als het Stanislas van één scene, die van Jezus eerste verhoor voor de hogepriester en Petrus’ ontrouw.

Gedurende die gesprekken hebben we ons gerealiseerd, dat de Nederlandse versie van dit verhaal een grote betekenis heeft voor je eigen leven. Het feit, dat je je medemens in de steek laat, gaat ook jouzelf niet in je koude kleren zitten. Daarop is vanuit de kant van ons bestuur telkens op gehamerd. Deste groter is de erkentelijkheid, als de ander zo groot is om je weer in de armen te sluiten.

Hij heeft alleen maar goedgedaan:

Hun zicht gaf hij de blinden weer,

de lammen leerden lopen,

Hij schonk aan ons zijn Vader’s leer.

De duivels wierp hij uit,

Bedroefden heeft hij weer opgebeurd,

Hij zonderde niet één mens uit.

Dát is wat Jezus gedaan!

Pieter Lugtigheid, De Jonge Matteüs

pieter.lugtigheid@gmail.com

p.s. Wij komen bij het koor nog bassen tekort!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nauwkeurig overleg is nodig om een podium te bedenken in de oude kerk.

Met als resultaat een fraai voorbeeld hoe het gaat worden
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hoe leeg kan een kerk zijn in tijden van CORONA

opname trailer DJM


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Hoe moeten we onze plannen handen en voeten geven;

DJM. Voorstel van Harry om te gebruiken bij onderwijs.

De stichting de jonge matteus heeft tot doel de mattheus passion toegankelijk te maken voor jongeren. Het bestuur van DJM wil graag gedachten bijdragen hoe dit in de praktijk zou kunnen worden gebracht. Jongeren zijn bezig op hun leven op te bouwen en zin te geven. Dit opbouwproces heeft kenmerken:

 1. Je hebt dan behoefte aan de (moreel) kompas, wat is OK, wat niet.
 2. Je ontdekt het verschil tussen goed en kwaad, hoe ga je daarmee om.
 3. Hoe blijf je jezelf als je bubble anders denkt
 4. Wie is een voorbeeld voor je, iemand die je helpt te groeien
 5. Wie helpt je bij moeilijke keuzes
 6. Verhalen kunnen helpen. Een verhaal over een supergoeie kerel die eronderdoor gaat, een verhaal dat ertoe doet, over Jezus die vermoord wordt.
  1. Verraad van Judas: plat gezegd het belazeren ( vern…n) van je goede vriend met een laffe daad, de doodskus, tegen betaling. Quid pro quo!
  2. Leugen van Petrus: de bangeschijter die tot 3 keer toe zijn baas/coach ontkent.
  3. Struisvogel Pilatus: hij is de baas, rechter en gezaghebber (Pontius!) en loopt op het moment dat ertoe doet weg voor zijn taken: zoeken jullie het maar uit! Tegen beter weten in, de onschuldige moet hangen, de schuldige gaat vrijuit.
  4. Bloedgeld van de hogepriesters: crimineel geld wordt witgewassen door aankoop van een stuk grond, bloedgeld voor de bloedakker, geld van de onderwereld voor vermogen in de bovenwereld.
 7. Dit verhaal is door JS Bach op muziek gezet: de Mattheus Passion
  1. Verhaal tekst en muziek komen samen
  2. Een verhaal over zelfopoffering
  3. Een verhaal over het lijden en sterven van een onschuldige
  4. Een tweestrijd tussen dood en verraad, goed en kwaad: ontgoochelend en geruststellend

Op middelbare scholen en universiteiten wordt veel aandacht geschonken aan de noodzaak om leerlingen een moreel kompas mee te geven. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: https://www.stanislascollege.nl/pijnacker/over-de-school/heel-de-mens/

https://igniswebmagazine.nl/onderwijs/vak-levensbeschouwing-belangrijk/

https://wij-leren.nl/visie-onderwijs-2032-moreel-kompas.php

https://www.scienceguide.nl/2020/11/een-generatie-zonder-moreel-vocabulaire/

Notitie Willem

In aansluiting op onze bespreking vanochtend en na lezing opnieuw van Pieter’s verslag en Harry’s notitie leg ik enkele overpeinzingen aan jullie voor.

………de taal niet te moeilijk,……..actualiteit,…..beelden belangrijk,…..lijnen naar het heden.

Mij dunkt, dat het doel ( missie ?) van DJM is het bereiken van de gedachtenwereld van jongeren van de middelbare scholen met de tekst van Mattheus lijdensverhaal en de muziek van Bach, een en ander over het voetlicht gebracht en aan elkaar geregen door verbindende verhalen. Wat is die gedachtenwereld? Eerlijk gezegd, ik weet het niet zo goed. Wat ik wel weet, is dat in het lijdensverhaal van Mattheus een aantal thema’s voorkomen, die uit het leven gegrepen zijn, ook van nu en ook van jongeren. Enkele thema’s licht ik eruit, enigszins willekeurig is mijn keuze, echter die maken wel het verschil tussen goed en kwaad, waarnaar Harry verwijst in het 2e punt van zijn notitie. Ik noem er kortweg vier:

 1. Verraad van Judas: plat gezegd het belazeren ( vern…n) van je goede vriend met een laffe daad, de doodskus, tegen betaling. Quid pro quo!
 2. Leugen van Petrus: de bangschijter die tot 3 keer toe zijn baas/coach ontkent.
 3. Struisvogel Pilatus: hij is de baas, rechter en gezaghebber (Pontius!) en loopt op het moment dat ertoe doet weg voor zijn taken: zoeken jullie het maar uit! Tegen beter weten in, de onschuldige moet hangen, de schuldige gaat vrijuit.
 4. Bloedgeld van de hogepriesters: crimineel geld wordt witgewassen door aankoop van een stuk grond, bloedgeld voor de bloedakker, geld van de onderwereld voor vermogen in de bovenwereld.

Zo zijn er nog meer thema’s in het lijdensverhaal die zowel universeel als aktueel zijn. Vertaald in de taal van jongeren, en nader uitgewerkt in voorbeelden van sport en spel, op school en thuis, zou dat het lijdensverhaal jongeren aanspreken met behulp van vertellers en misschien ook rappers? Ik weet het niet (zeker), maar geef mijn overpeinzingen graag aan jullie mee. Misschien toch wat ver verwijderd van de Mattheus Passion?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oprichting van de Stichting DJM


Beleidsplan De Jonge Matteüs

Het doel van de Stichting De Jonge Matteüs is jongeren te boeien voor het verhaal en de muziek van Bach’s Mattheüs Passion, en andere soortgelijke muziek. De stichting is in december 2019 opgericht. Het beleid van het bestuur is erop gericht dit doel te bereiken door uitvoering van een aangepaste versie van de Matteüs Passion. Daartoe is de tekst vertaald in het Nederlands op een wijze die de jeugd aanspreekt. De muziek, vooral de koralen zijn intact gebleven, maar de vertellingen zijn ingekort en zullen in het Nederlands worden voorgedragen door acteurs.

Het plan is om een eerste uitvoering te geven op 10 april 2022. Als locatie is gekozen voor de Oude Kerk te Delft. Er is een dirigent die een klein koor met enkele solisten heeft samengesteld. Voorts is een regisseur gevraagd om voor de combinatie met acteurs als vertellers te zorgen. De inhoud van het lijdensverhaal heeft vele verbanden met eigentijdse morele en ethische vragen. Daartoe zijn er contacten gezocht met middelbare scholen in Delft. Er wordt gemikt op een gehoor van teenagers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar.


Geen resultaten gevonden